Argon Lazer

Argon Lazer, sinir tabakası rahatsızlıklarında (şeker hastalığı, damar tıkanması v.b.) kullanılan bir Lazer yöntemidir.
Renkli ışığa sahip bu yöntemde retinada noktavi yanıklar oluşturulur.
Bu noktaların amacı görme merkezinin daha iyi beslenmesini sağlamak veya beslemeyen alanları yok etmektir.