KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Yönetim Sistemi

1- MİSYONUMUZ

Hasta Hakları çerçevesinde. Etik Kurallara uygun, etkin, verimli, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir sağlık hizmeti sunmaktır

 

2VİZYONUMUZ

-Hasta memnuniyetini Temel ilke edinmiş,

– Planlayan

– Uygulayan

– Kontrol eden

Yaptığını ölçen ve değerlendiren Bir anlayış ile farkı yaratmış, çalışanları ile bütünleşmiş bilimsel ve

niteliksel kalite anlayışı ve performansı ile hastasının memnuniyetini en yükseğe çıkarmış, uluslar arası

düzeyde örnek bir kurum olmaktır.

 

3- HEDEFLERİMİZ

Göz sağlığı  hastanesi olarak alanında kendisini sürekli geliştirerek  oluşturduğu kalite yönetim sisteminin tüm şartlarını uygulamaktır

 

4- HASTANE TANITIMI

Hastanemiz 2005 yılında Op.Dr. Ömer Seymenoğlu tarafından Karşıyaka’da kurulmuştur.Toplam 1.300 m2’lik binasında Ege bölgesindeki göz hastalarına hizmet vermektedir.Günlük 200 hasta ve 30 ameliyat kapasitesine ulaşmıştır.

İzmir’in 2 Göz hastanesinden biri olan hastanemizin hedefi sadece İzmir değil tüm Ege Bölgesi ve özellikle tatil bölgelerine gelen turistlerinde göz tedavi ve ameliyatlarını yapmaktır.

Hastanemizde gözle ilgili her türlü teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Hastanemiz Pazar hariç haftanın 6 Günü çalışmakta olup ayrıca SGK hastalarına da hizmet vermektedir.

 

5-HASTANEMİZİN GENEL PROFİLİ

Uzman Hekim : 6

Anestezi Teknisyeni : 1

Hemşire : 5

ATT:4

 

6-YATARAK TEDAVİ HİZMETİ VERİLEN BRANŞLAR

6.1  GÖZ HASTALIKLARI

6,2 MEDİKAL ESTETİK

 

7-POLİKLİNİK HİZMETİ VEREN BRANŞLAR

7.1- GÖZ HASTALIKLARI  POLİKLİNİĞİ

7.2- ACİL

7.3 MEDİKAL ESTETİK

 

8- HASTANE ULAŞIMI

ADRES:  CEHAR DUDAYEV BULVARI NO:71 KARŞIYAKA/ İZMİR

TELEFON / SANTRAL: 0 232 362 545 54

Fax: 0232 336 29 59

www.karsiyakagoz.com

 

 

 

9- NASIL MUAYENE OLABİLİRİM?

HASTANE WEB ADRESİNDEN RANDEVUNUZU ALABİLİRSİNİZ.

-Önce bilgisayar kaydı yapılmak üzere hasta müracaata uğrayınız.

-Kaydınızı yaptırınız. Ücretinizi ödeyiniz

-Kayıt sonrası size verilen barkodla muayene olacağınız polikliniğe uğrayınız.

-Muayene için size verilen barkodu poliklinik sekreterine verin ve kaydınızı yaptırın

-Sıra size gelince sekreter seslenince  polikliniğe giriniz.

-TC. kimlik numarasını yanınızda getirin, kayıt işlemlerini kolaylaştıracaktır.

 

 

10- ZİYARETÇİ POLİTİKASI

1-Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.00-14.00 arası, akşam 18:00-19:00 arası olup, bu saatler dışında kesinlikle ziyaretçi alınmaz.
2. Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.
3. 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
4. Ziyarete gelirken yiyecek ve kuru çiçek getirilmeyecektir. Bununla ilgili olarak giriş kapısında kontrol yapılır.
5. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız etmeyiniz
6. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.
7. Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları, hastane girişi kontrol hizmetleri görevlisi, nöbetçi memur tarafından yapılır.

 

11- HASTA VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

Özel Karşıyaka Göz  Hastanesinde en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız, haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

Sorumluluklarınız:

11.1-Genel Sorumluluklar:

 1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalıdırlar.
 2. Hastane çalışanlarımızın 24 saat hizmet verdikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

III. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

 1. Basit durumlarda kişi kendi bakımını yapmalıdır.

11.2-Sosyal güvenlik durumu:

 1. Hasta, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 2. Hasta muayeneye gelirken; mutlaka yanında kimliğini bulundurmalıdır.

11.3-Sağlık çalışanın bilgilendirme:

 1. Hasta yakınmalarını ve daha önce kullandığı ilaçları, müdahaleleri, alerjilerini, sağlığı ile ilgili tüm

bilgileri eksiksiz vermelidir.

11.4-Hastane kurallarına uyma:

 1. Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 2. Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

III. Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa; randevu tarihine ve saatine

uyması gerekmektedir.

 1. Hastalarımız; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 2. Hasta, hastane malzemesine verdiği zararı karşılamak zorundadır.

VII. Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller (tıraş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı,

parlayıcı madde bulundurmamalı ve elektrikli alet kullanmamalıdır.

VIII. Hastanenin; ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak,

sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi

taşımak yasaktır) uymalıdır.

11.5-Tedavisi ile ilgili önerilere uyma:

 1. Hasta tedavisi ve ilaçla ilgili tavsiyeleri dikkatle incelemeli, anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 2. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere

uyulmamasından doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur

 

12- HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

Özel Karşıyaka Göz Hastanesinde size aşağıda açıklanan

haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla

hizmet sunarlar.

 

12.1- Haklarınız

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde size mümkün olan en iyi tedavi ve

hizmet verilmektedir. Burada hasta olarak siz;

1)Hizmetten genel olarak faydalanma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet

alma hakkınız vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi

sözlü veya yazılı istemeye hakkınız vardır.

3) Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkınız vardır.

4) Reddetme, durdurma ve rıza

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalede rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde

hizmetten faydalanmaya hakkınız vardır.

5) Sağlık kuruluşunu ve personeli seçme ve değiştirme:

İmkânlar ölçüsünde sağlık kuruluşunu seçme, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık

hizmetinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek-vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanın

kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye hakkınız vardır.

6) Güvenlik

Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkınız vardır.

7) Dini vecibelerini yerine getirebilme

Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerinizi yerine

getirmeye hakkınız vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi

Saygınlık görme ve rahatlık; Saygı ve itina gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü

hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya

hakkınız vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık

tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde, refakatçi bulundurmaya hakkınız vardır.

10) Müracaat. Şikâyet ve dava hakkı

Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkınız vardır.

 

13- BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

 1. Yönetim Temsilcisi: Ömer Seymenoğlu
 2. Tıbbi Birim ve Hekim Sorumlusu: Göktuğ Seymenoğlu
 3. İdari Kalite Sorumlusu: Esra Sül
 4. Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu: Asude Türkeli
 5. Ameliyathane Sorumlusu: Göktuğ Seymenoğlu
 6. Hasta Kayıt Kabul Sorumlusu: Yeliz Patlak
 7. Teknik Servis Sorumlusu: Gökhan Güvenç
 8. Hasta Hakları Birim Sorumlusu: Hülya Nalça
 9. Malzeme Yönetimi ve Stok Sorumlusu: Gülcay Şahin
 10. Bilgi İşlem ve Kalibrasyon Sorumlusu: Gökhan Güvenç
 11. Ulaşım Birimi Sorumlusu: Cemil Yavaş
 12. Güvenlik Birim Sorumlusu: Abdullah Nohutçu

13-1 KALİTE YÖNETİM BİRİMİNDE ÇALIŞANLAR

 1. Ömer Seymenoğlu: Kalite Yönetim Direktörü
 2. Esra Sül: İdari Kalite Sorumlusu
 3. Asude Türkeli: Hemşirelik Hizmeti Sorumlusu
 4. Gökhan Güvenç
 5. Hülya Nalça

14- ZİYARETÇİ SAATLERİ

HASTA VE ZİYARETÇİLERİMİZİN

ÖZEN GÖSTERMESİNİ İSTEDİĞİMİZ HUSUSLAR

 

 • ZİYARET SAATLERİMİZ
 • Hafta İçi: 14.00-18.00
 • Hafta Sonu: 11.00-18.00
 • Lütfen ziyaret saatlerine uyunuz
 • Canlı çiçek ve yiyecek getirmeyiniz
 • Ziyaretlerinizde yanınızda çocuk getirmeyiniz
 • Hasta odalarında ısıtıcı alet kullanmayınız
 • Değerli eşyalarınızı hastaneye getirmeyiniz
 • Ziyaretleriniz sırasında hasta yataklarına oturmayınız
 • Acil şifalar dileriz.

 

 

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi