SAÇ, KAŞ, KİRPİK EKİMİ

SAÇ, KAŞ, KİRPİK EKİMİ
Hem erkeklerde hem de kadınlarda uygulanabilen ve lokal anestezi altında yapılan saç ekimi,
kelliğe kesin ve kalıcı çözüm sunan bir işlemdir. Modern saç ekimi, FUT(Foliküler ünite transplantasyonu)
ve FUE (Foliküler ünite ekstraksiyonu) olmak üzere 2 yöntemi kapsamakla birlikte bugün
bu 2 yöntemden dünyada ve ülkemizde ağırlıklı olarak uygulananı, FUE tekniğidir. Bir
kulağın hizasından başlayıp başın arka tarafı ve enseyi içine alarak diğer kulağın
hizasına kadar uzanan bölgede alınan saç koklerı saçsız alana nakledilir.
Saç ekimi tamamen dökülmüş ya da seyrelmiş alanlara uygulanabilir.
Ekilen saçlar, genetik olarak dökülmemeye kodlanmış bölgeden aldıkları için hayat boyu kalıcıdırlar.