Op. Dr. Ömer SEYMENOĞLU

Adı ve Soyadı:
Ömer SEYMENOĞLU

 

Doğum Yeri ve Yılı:
20 Ağustos

 

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar:
A.Ü. Tıp Fakültesi
Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 

Uzmanlık Alanı:
Göz Hastalıkları
Reaktif ve Oküloplastik Cerrahi

 

Vaka Deneyimi:
100.000

 

Yabancı Dil:
İngilizce – Fransızca

 

Üye Olduğu Dernekler:
Türk Oftalmoloji Derneği
ASCRS
ESCRS
AAO