Adı Soyadı:
Halil Hüseyin Çağatay

Websitesi:
www.halilhuseyincagatay.com

İlgi Alanları:

Şaşılık – Gözde Kayma

Okuloplastik Cerrahi – Göz Estetiği

Göz Kapağı Düşüklüğü

Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı

Keratokonus

Katarakt ve Akıllı Mercek Ameliyatı

Glokom Tıbbi, Laser ve Cerrahi Tedavileri

Kontakt Lens Uygulamaları

Protez Göz Ameliyatı

Özgeçmiş

Eğitim Durumu ve Tecrübe:
Üniversite: 1999 İstanbul Tıp Fakültesi
Uzmanlık:  2005 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yrd. Doç. Dr: 2012 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD
Doçent Dr: 2016 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD

Akademik Çalışmalar:

Doç.Dr.Halil Hüseyin Çağatay’in Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 40’ın üzerinde makalesi, Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde sunulmuş birçok çalışması bulunmaktadır.
Uzman olduğu konularda kitap bölümü yazarlığı ve tercümesi mevcuttur.

Göz Hastalıkları alanında toplam 2 adet uzmanlık tezine danışmanlık yapmıştır.

Üyelikler:

Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Cerrahi Birimi Aktif Üyesi
Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Üyes