Prof. Dr. Esin BAŞER

Adı Soyadı:
Esin Başer

Websitesi:
www.esinbaser.com

İlgi Alanları:
Glokom Tıbbi, Laser ve Cerrahi Tedavileri
Kornea Hastalıkları Tıbbi ve Cerrahi Tedavileri
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi
Kontakt Lens Uygulamaları
Özgeçmiş

Eğitim Durumu ve Tecrübe:
Üniversite: 1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: 1994 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Göz Hast. Anabilim Dalı
1994 Mayo Clinic Oftalmoloji Departmanı – Kornea Birimi
1999 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hast. AD Glokom Birimi
2000 Dokuz Eylül Tıp Fak.Göz Hast. AD Glokom-Ön Segment cerrahisi
Yrd. Doç. Dr: 1996 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD
Doçent Dr: 1999 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD
Prof. Dr.: 2005 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. AD

Akademik Çalışmalar:
Prof. Dr. Esin Başer’in Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi, yine Ulusal vey Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde sunulmuş 200’ü aşkın çalışması bulunmaktadır. Uzman olduğu konularda toplam dört adet kitap bölümü tercümesi ve bir adet kitap bölümü yazarlığı mevcuttur. Prof. Dr.Başer Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafınca desteklenen Göz Hastalıkları alanında toplam 6 adet bilimsel projeyiyi yönetmiş ve tamamlamıştır.

Prof. Dr. Başer Üniversitelerarası Kurul tarafından düzenlenen doçentlik sınavlarında 17 doçent adayının sınav jürisinde kıdemli Profesör olarak görev almıştır. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AnabilimDalı’nın kuruluş aşamasından itibaren 21 yıl süreyle çalışmış, bu sürede toplam 34 asistan hekimin Uzman Doktor olarak yetiştirilmesinde aktif olarak görev almış, 9 adet Uzmanlık Tezi yöneticiliği yapmış, çok sayıda Tıp Fakültesi öğrencisinin Göz Hastalıkları stajında öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Üyelikler:
Avrupa Glokom Cemiyeti (EGS) Üyesi
Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Yürütme Kurulu Üyesi
Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Aktif Üyesi
Türk Oftalmoloji Derneği Kornea Birimi Aktif Üyesi
Türk Oftalmoloji Derneği Katrakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Aktif Üyesi
Türk Oftalmoloji Derneği Genel Kurul Üyesi
Türk Oftalmoloji Derneği İzmir Şubesi Üyesi
Türk Oftalmoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
Glokom – Katarakt Dergisi Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
Indian Journal of Ophthalmology Dergisi Danışma Kurulu Üyesi

Ödüller:

Gazi Göz Vakfı 2008 Yılı Bilimsel Teşvik Ödülü:
“Dinamik Kontur Tonometre, Nonkontakt tonometre, Tonopen ve Goldmann Applanasyon Tonometresi ile Göz İçi Basıncı Ölçümlerinin Santral Kornea Kalınlığı ile İlişkisi” başlıklı çalışma için