DİĞER HASTALIKLAR

Miyopi

Gözün ön-arka uzunluğu, kornea kırıcılığı ya da her ikisi olması gerekenden fazla ise objelerin görüntüleri, sarı noktanın önünde oluşur. Miyoplar; yakını iyi görebildikleri halde, uzağı bulanık görürler.

Hipermetropi

Gözün normalden kısa, korneanın eğriliğinin yani kırıcılığının az olması ya da her ikisinin bir arada bulunması sebebiyle, görüntü sarı noktanın arkasında oluşur. Göz içinde bulunan lens; şeklini değiştirerek (akomodasyon) kırıcılığını arttırır ve görüntüyü sarı nokta üzerine taşımaya çalışır. Hipermetropi eğer lensin telafi edebileceği sınırlarda ise, kişi uzağı da, yakını da görebilir veya uzağı görür, yakını bulanık görür. Bu sırada lensin şekil değiştirebilmesi için göz içindeki minik kaslar çok çalıştığından; gözde çabuk yorulma hissi, göz ağrısı ve baş ağrısı ortaya çıkar. Lensin şekil değiştirme kabiliyeti, çocukluk ve gençlikte çok iyi olmasına karşın yaş ilerledikçe azalır ve kişi önce yakını sonra da uzağı seçemez hale gelir.

Miyopi ve hipermetropi, sferik yani küresel camlar kullanılarak düzeltilir.

Astigmatizma

Astigmatizma, çoğu kez korneadaki şekil bozukluğuna bağlıdır ve basitçe anlatmak gerekirse korneanın yumurta biçiminde olmasıdır. Bu durum iki eksende farklı kırılmaya yol açar, örneğin bir eksende numara 1 ve diğer eksende 3 ise aradaki fark astigmatizma sonucudur ve astigmatizmanın değeri 3-1=2 dir. Astigmatizma, bulanık veya gölgeli (çift) görmeye sebep olur. Düzeltilmesinde silindirik camlar kullanılır.

Presbiyopi

Hipermetropi ile karıştırılır, ancak bu durum, gözü bozuk olmayan insanlarda da ortaya çıkan, lensin yaşlanmasına bağlı yakını görememe olayıdır. Öyle ki lensin şekil değiştirerek yakına odaklama yapabilmesi için belli bir esnekliğe sahip olması gerekir. Yaş ilerledikçe, lens bu esnekliğini kaybeder. Presbiyopinin başlangıç yaşları 40-45 arasıdır. Hipermetroplarda bu durum daha erken gelişir. Miyoplar, gözlüklerini çıkararak daha iyi okuyabildiklerini farkederler.

Doktor gözlük numaralarını nasıl tespit eder?

Günümüzde gözlük numaraları, otorefraktometre denilen cihazlarla otomatik olarak ölçülebilmektedir. Ancak bu ölçümler hasta ile denemesi yapılmadan verilemez. Bu işlem için de otoforopter adı verilen cihazlar kullanılır. Bu cihazlar sayesinde numaralar hızla saptanır. Ölçümler iki aşamalı yapılmalıdır. Önce göze herhangi bir damla damlatılmaksızın numaralar ölçülür. Daha sonra sikloplejik dediğimiz, göz bebeğini büyüten ve lensin etrafındaki kasları gevşeten bir damla uygulanır ve etkisini göstermesi için yaklaşık 40 dakika beklenir. Bu sayede lensin akomodasyon yaparak numaraların yanlış ölçülmesine yol açması önlenir.

Gözlük reçetelerindeki sayılar ne anlama geliyor?

Gözlük numaraları eğer astigmat yoksa tek, astigmat varsa 3 değişik değer ile ifade edilir. İlki sferik cam değeri, ikincisi astigmatik cam değeri üçüncüsü bu astigmatik camın yerleştirileceği eksendir. (+) işareti hipermetropiyi düzeltmekte kullanılan konveks camları ; (-) işareti miyopiyi düzeltmekte kullanılan konkav camları ifade eder.

Düzensiz (İrregüler) astigmatizma nedir?

Korneadaki şekil bozukluğundan kaynaklanan görme kusuru sferosilindirik camlarla düzeltilebiliyorsa düzenli astigmattan, düzeltilemiyorsa düzensiz yani irregüler astigmattan söz edilir. Düzensiz astigmatizma, genellikle başka bir hastalık sonucu oluşur (keratokonus, korneada skar vs). Bu hastalar yarı sert gaz geçirgen kontakt lens kullanımından fayda görebilirler ve görüşleri artabilir.

Uzak ve yakın için iki ayrı gözlük kullanmak istemiyorum?

Progressif dediğimiz özel camlarla, uzak ve yakın için gözlük değiştirmek zorunda kalmazsınız. Ancak bu camlar diğerlerine göre daha pahalı camlardır ve bir alışma dönemi gerektirir.

Gözlüklerimi taktığımda başım döner gibi oluyor, yürürken boşluğa basar gibi oluyorum?

Gözlük camlarının, özellikle yüksek numaralı ve astigmatik camların, görüntülerde distorsiyon yapma özelliği vardır. Çocuklar ve gençler bu görüntüye hemen adapte olabilirken yaş ilerledikçe adaptasyon zorlaşır. Adaptasyon süresi kişiden kişiye değişir. Öncelikle gözlüklere alışmayı deneyin, çünkü bu numaralar en keskin gördüğünüz numaralardır. Alışamazsanız doktorunuz numaraları düşürecektir ancak bu görme keskinliğinden de bir miktar fedakarlık anlamına gelir. Tabii bütün bunlar, gözlüklerin verilmesinde ya da yapılmasında bir hata yoksa geçerlidir. Şüpheniz varsa gözlüklerinizi doktorunuza ölçtürebilirsiniz.

Göz tembelliği nedir?

Gözde belirli bir hastalık olmaksızın ve gözlükle tam düzeltmeye rağmen, görme keskinliği tam seviyeye ulaşmıyorsa, gözde ?tembellik? ya da ?ambliyopi? var denir. En sık olarak şaşılığa ya da iki göz arasında kırma kusuru farkına bağlı olarak ortaya çıkar. Erken çocukluk yaşlarında teşhis edilip, tedavi edilirse, görme seviyesi artabilir. Erişkin yaşlarda, etkin bir tedavi yapmak mümkün değildir. Tedavisi için “Çocukta Göz Hastalıkları” kısmını inceleyiniz.

Miyopi hastalığı nedir?

Bazı yüksek numaralı miyopik hastalarda, problem sadece gözlük numaralarından ibaret değildir. Numaralar, 10-30 gibi yüksek olabilir. Bununla birlikte, bu hastaların retina tabakaları da zayıf olduğu için, görme düşük seviyede kalabilir.

Bu bilgiler Op. Dr. Ömer SEYMENOĞLU tarafından verilmiştir.