ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞI HAKKINDA

Çocuklarda ışığı seçme doğum ile başlar ve aylar içinde gelişme gösterir. Önceleri ışığı takiple başlayan bu görme yavaş yavaş hareketleri takip etmeye doğru gelişme gösterir. 2-3 aydan itibaren bu takip daha da gelişir ve bebek etrafındakileri daha iyi tanımaya başlayabilir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birini yaşıyorsanız vakit kaybetmeden mutlaka uzman bir göz hekimi tarafından muayenesi gereklidir.

 • Objeleri takip edememe
 • Gözde kayma (Şaşılık)
 • Başını sürekli  bir yana doğru eğme
 • Gözde titreme
 • Bir gözünü kısma
 • Cisimleri sürekli gözüne yakın tutma
 • Prematüre doğum
 • Küvezde kalma

Doğumdan sonra yeni doğanda görülebilecek göz bozuklukları:

 • Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı
 • Şaşılık
 • Katarakt (Gözbebeğinde beyaz leke)
 • Göz kapaklarında şekil bozuklukları (Anatomik bozukluklar)
 • Göz Tansiyonu
 • Prematüre Retinopatisi (ROP)